Supplement Exhibitions and Trade Fairs in Hospodářské noviny

Veranstaltung detail

HKTDC HONG KONG BOOK FAIR

Mezinárodní knižní veletrh

17.7. - 23.7.2024
hkg Hongkong , Hong Kong

Web: hkbookfair.hktdc.com

Branchen

Veranstalter


Wir empfehlen, die Daten und den Ort auf der offiziellen Website der Veranstaltung zu überprüfen.