Supplement Exhibitions and Trade Fairs in Hospodářské noviny

Veranstaltung detail

HONG KONG INTERNATIONAL STATIONERY AND SCHOOL SUPPLIES FAIR

Hongkongský mezinárodní veletrh papírenského, kancelářského zboží a školních potřeb. Online verze 1.-18.1.

8.1. - 11.1.2024
hkg Hongkong + online, Hong Kong

Web: hkstationeryfair.hktdc.com

Branchen

Veranstalter


Wir empfehlen, die Daten und den Ort auf der offiziellen Website der Veranstaltung zu überprüfen.