Supplement Exhibitions and Trade Fairs in Hospodářské noviny

Veranstaltung detail

HKTDC HONG KONG WATCH & CLOCK FAIR *** ONLINE ***

Hongkongský veletrh hodin a hodinek

16.11. - 27.11.2020
hkg Hongkong, Hong Kong

Web: hkwatchfair.hktdc.com

Branchen

Veranstalter


Wir empfehlen, die Daten und den Ort auf der offiziellen Website der Veranstaltung zu überprüfen.