Supplement Exhibitions and Trade Fairs in Hospodářské noviny

Veranstaltung detail

HKTDC HK GIFTS & PREMIUM FAIR

Mezinárodní veletrh dárkových a reklamních předmětů

27.4. - 30.4.2022
hkg Hongkong, Hong Kong

Web: www.hktdc.com/fair/hkgiftspremiumfair-en

Branchen

Veranstalter


Wir empfehlen, die Daten und den Ort auf der offiziellen Website der Veranstaltung zu überprüfen.