Supplement Exhibitions and Trade Fairs in Hospodářské noviny

Veranstaltung detail

HKTDC HONG KONG INTERNATIONAL JEWELLERY SHOW

Hongkongský mezinárodní veletrh šperků

25.7. - 29.7.2021
hkg Hongkong, Hong Kong

Web: event.hktdc.com/fair/hkjewellery-en/HKTDC-Hong-Kong-International-Jewellery-Show

Branchen

Veranstalter


Wir empfehlen, die Daten und den Ort auf der offiziellen Website der Veranstaltung zu überprüfen.