Veletržní příloha deníku Hospodářské noviny

Detail pořadatele

Moravská galerie v Brně

Husova 18
662 26, Brno
Tel: 532 169 111
E-mail: info@moravska-galerie.cz
Web: www.moravska-galerie.cz

Akce:

RAJLICH 100 / JAN RAJLICH - ART & DESIGN

25.9.2020 - 8.8.2021

czeBrno - Moravská galerie Cílem výstavy v Pražákově paláci je představit analytický výběr z Rajlichovy celoživotní tvorby. Jeho hlavní doménou byl grafický design a vizuální komunikace s přesahy do architektury, průmyslového designu, výstavnictví a scénografie, k nimž čerpal podněty ze své volné tvorby, malířství, grafiky, tapisérií art protis a prostorových objektů

Právě probíhá

RAFANI

25.9.2020 - 30.1.2022

czeBrno - Moravská galerie Rafani budou prezentovat výsledky poměrně intenzivní práce, přičemž se chystají pracovat s různými médii od instalací, přes plakáty, performance, videa, či zásahy do veřejného prostoru.

Právě probíhá

Proběhlé akce

NEJKRÁSNĚJŠÍ ČESKÉ KNIHY ROKU 2019

9.12.2020 - 31.3.2021

czeBrno - Moravská galerie Do letošního 55. ročníku této soutěže pořádané Ministerstvem kultury ČR a Památníkem národního písemnictví se přihlásilo celkem 313 titulů české produkce, ze kterých mezinárodní porota ocenila knižní design více jak třiceti knih v sedmi základních kategoriích.

BRNĚNSKÁ MUZEJNÍ NOC

16.5. - 16.5.2020

czeBrno - různá místa 

CENA JINDŘICHA CHALUPECKÉHO

27.9. - 19.1.2019

czeBrno - Moravská galerie Jména letošních finalistů: Comunite Fresca (Dana Balazova, Markéta Filipová, Marie Štindlová), Andreas Gajdošík, Baptiste Charneux, Marie Lukáčová, Pavla Malinová a Alma Lily Rayner.

BRNĚNSKÁ MUZEJNÍ NOC

18.5. - 18.5.2019

czeBrno - různá místa 

VÝSTAVA MUNI 100

17.5. - 30.9.2019

czeBrno - Moravská galerie Netradiční pohled na 100 let existence druhé české univerzity. Návštěvníkům se představuje jako instituce, která v mnoha směrech ovlivňuje naši společnost a současně svým rozvojem zrcadlí její historii.

VLADIMÍR BOUDNÍK

12.4. - 11.8.2019

czeBrno - Moravská galerie Výstava se snaží poukázat na to, jak před více než padesáti lety zasáhlo Boudníkovo vystoupení brněnskou neoavantgardní uměleckou scénu a Brněnskou bohému. Kromě toho má ambici podtrhnout významný inovativní moment ve výstavní prezentaci Vladimíra Boudníka prostřednictvím vystavení grafických matric rovnoprávně s tisky, čímž pokládá důraz na procesuální a performativní část jeho tvorby.

JIŘÍ KUHNERT: SKETCH THE DREAM

2.11.2018 - 13.1.2019

czeBrno - Moravská galerie Když byl v roce 1977 na Ženevském autosalonu představen vůz Porsche 928, málokdo si v tehdejším Československu tento inovativní model spojoval také se jménem brněnského konstruktéra Jiřího Kuhnerta.

JOSEF ŠÍMA: CESTA K VYSOKÉ HŘE

26.10.2018 - 24.2.2019

czeBrno - Moravská galerie Výstavní projekt si klade za cíl zmapovat ranou Šímovu tvorbu od počátků do poloviny třicátých let. Těžiště projektu spočívá v příležitosti poprvé na našem území podrobně přiblížit a na unikátních dílech a dokumentech představit jednu z nejpozoruhodnějších (a veřejnosti doposud poměrně málo známých) kapitol českého avantgardního umění v zahraničí - Šímovo zásadní působení v pařížské skupině Vysoká hra (Le Grand Jeu).

JOSEF HOFFMANN - KOLOMAN MOSER

30.5. - 28.10.2018

czeBrno - Moravská galerie 

BRNĚNSKÁ MUZEJNÍ NOC

19.5. - 19.5.2018

czeBrno - různá místa 

28. MEZINÁRODNÍ BIENÁLE GRAFICKÉHO DESIGNU

10.5. - 26.8.2018

czeBrno - Umělecko-průmyslové muzeum Mezinárodní bienále grafického designu Brno již více než padesát let reflektuje dění a proměny vizuální kultury. Řadí se mezi nejstarší a nejvýznamnější akce tohoto druhu na světě.

V KŮŽI DUŠANA JURKOVIČE

27.4. - 28.10.2018

czeBrno - Moravská galerie Introspekce je motivována 150. výročím narození tohoto slavného architekta.

1968:COMPUTER.ART

20.4. - 5.8.2018

czeBrno - Moravská galerie Výstava připomíná jednu z prvních světových prezentací počítačové grafiky. Ve druhé části budou i obrazy Zdeňka Sýkory.

CENA JINDŘICHA CHALUPECKÉHO: FINÁLE 2017

22.9.2017 - 14.1.2018

czeBrno - Moravská galerie Skupinová výstava pětice finalistů Ceny Jindřicha Chalupeckého.

BRNĚNSKÁ MUZEJNÍ NOC 2017

20.5. - 20.5.2017

czeBrno - různá místa Již po třinácté se Brňané dočkají jedinečného zážitku. Muzejní a galerijní expozice se otevřou tradičně v 18 hodin a návštěvníci jimi mohou procházet až do půlnoci. Těšit se mohou i na zajímavé doprovodné programy.

JEDEN SVĚT 2017 V MORAVSKÉ GALERII

29.3. - 4.4.2017

czeBrno - Uměleckoprůmyslové muzeum Mezinárodní festival dokumentárních filmů s tematikou lidských práv.

ETUJE PRO VENUŠI

17.2. - 16.4.2017

czeBrno - Uměleckoprůmyslové muzeum Výstava studentských prací Ateliéru produktového designu UMPRUM.

OCH! OLGOJ CHORCHOJ: LOGIKA EMOCE

9.12.2016 - 16.4.2017

czeBrno - Uměleckoprůmyslové muzeum Rozsáhlá retrospektivní výstava designerů Michala Froňka a Jana Němečeka (Olgoj Chorchoj), držitelů řady prestižních ocenění.

ŠLECHTA PŘED OBJEKTIVEM

9.12.2016 - 16.4.2017

czeBrno - Moravská galerie Výstava vás seznámí s portrétní fotografickou tvorbou zachycující představitele šlechty v rakousko-uherské monarchii. Představí běžnou ateliérovou produkci (vizitky, kabinetky) i reprezentativnější snímky většího formátu, na kterých budou sledovány proměny stylu a techniky portrétní fotografie v období 2. poloviny 19. století – 1. třetiny 20. století.

JOSEF HOFFMAN - JOSEF FRANK: OD "NEKONEČNÉ GARNITURY" K OTEVŘENÉMU SYSTÉMU

22.6. - 30.10.2016

czeBrno - Rodný dům Josefa Hoffmanna V letošním roce se Rodný dům Josefa Hoffmanna v Brtnici ve své výstavě Josef Hoffmann – Josef Frank. Od „nekonečné garnitury“ k otevřenému systému zabývá vztahem mezi uměleckými osobnostmi Josefa Hoffmanna a Josefa Franka.

HELENA LUKÁŠOVÁ: "JSI TÍM, CO SI PŘEJEŠ"

17.6. - 30.10.2016

czeBrno - Uměleckoprůmyslové muzeum Kolekce šperků a reliéfů klínků bot Heleny Lukášové byla inspirována pojmem Milagros. Tímto termínem, hluboce zakořeněným ve španělské a latinskoamerické kultuře, se označují posvátné amulety, které mají majiteli splnit přání. Zlaté brože a šperky ve tvaru chodidel, uší, rukou a úst jsou kopie částí těl nejbližších členů rodiny autorky.

ADÉLA SVOBODOVÁ: ANTIOBJEKT

17.6. - 25.9.2016

czeBrno - Pražákův palác Určitá dvojdomost Adély Svobodové se projevuje, mimo jiné, tematizací vztahu mezi konceptuálními způsoby myšlení v umění a grafickém designu.

MEZINÁRODNÍ BIENÁLE GRAFICKÉHO DESIGNU

16.6. - 30.10.2016

czeBrno - Moravská galerie Mezinárodní bienále grafického designu Brno již více než padesát let reflektuje dění a proměny vizuální kultury. Řadí se mezi nejstarší a nejvýznamnější akce tohoto druhu na světě.

ZDENĚK ZIEGLER: OSOBNOSTI ČESKÉHO GRAFICKÉHO DESIGNU

16.6. - 30.10.2016

czeBrno - Moravská galerie Výstava tohoto významného českého grafického designéra a pedagoga představí zejména jeho rozsáhlou tvorbu v oblasti filmového plakátu od začátku šedesátých do konce osmdesátých let 20. století. Vystavený soubor realizovaných prací, ale i skic a nerealizovaných návrhů představí médium, které ve své době definovalo vizuální jazyk a estetiku celé generace grafických designérů a svou rozmanitostí a invenčními přístupy zůstává zdrojem inspirace i v současnosti.

KTERÉ ZRCADLO CHCEŠ OLIZOVAT?

16.6. - 30.10.2016

czeBrno - Moravská galerie Výstava mezi realitou a fikcí, situovaná v reálném a fiktivním prostoru.

MARTIN RAJNIŠ: PRVNÍ ARCHITEKTURA

29.4. - 6.11.2016

czeBrno - Jurkovičova vila Výstava představuje jednoho z nejinspirativnějších architektů současné české scény. Postihuje jeho osobní vzpouru vůči diktátu výrobců stavebních hmot, stavebních norem, konzumnímu životnímu stylu. Ukazuje osobní cestu za nalezením architektury, která by byla blíže přírodě, ale i uživatelům.

NA HRANĚ - ODĚVNÍ KONCEPTY MILANA KNÍŽÁKA, LIBĚNY ROCHOVÉ A MICHALA ŠVARCE

11.3. - 8.5.2016

czeBrno - Uměleckoprůmyslové muzeum Výstava představí oděvy, návrhy, fotografie a netradiční přehlídky - performance, jež spojuje originální přemýšlení o oděvu i pro dnešní dobu inspirující polemika s tradiční módou a módním průmyslem.

MAXIM VELČOVSKÝ: VŠE ZA 39

11.3. - 22.5.2016

czeBrno - Uměleckoprůmyslové muzeum Výstava poprvé komplexně představuje tvorbu jednoho z nejvýraznějších českých designérů střední generace. Je koncipovaná k jeho nadcházejícím čtyřicátinám a její dvojsmyslný název významově osciluje mezi „mramorem“ retrospektivy a atmosférou levných lidových výprodejů.

PATRICIE FEXOVÁ: RYSY

4.3. - 1.6.2016

czeBrno - Galerie, Pražákův palác V sérii Rysy prozkoumávám portrét na pomezí abstrakce.

JÁN MANČUŠKA: ČAS PŘÍBĚH PROSTOR

4.3. - 22.5.2016

czeBrno - Galerie, Pražákův palác 

ONDŘEJ PŘIBYL: MECHANICKÝ DIVÁK

3.3. - 22.5.2016

czeBrno - Uměleckoprůmyslové muzeum Výstavní projekt Mechanický divák se zabývá problematikou vidění-vnímání-poznávání věcí a jevů ve spojitosti s užitím zobrazovacích technologií.

JAN SVOBODA: NEJSEM FOTOGRAF

20.11.2015 - 21.2.2016

czeBrno - Uměleckoprůmyslové muzeum Výstava staví vedle poněkud abstraktní autorovy postavy stvořené historií fotografie a dějinami umění její civilnější variantu, v níž jsou umělecké otázky vztaženy k sociální realitě.