Supplement Exhibitions and Trade Fairs in Hospodářské noviny

Veranstalters detail

Muzeum jihovýchodní Moravy

Vavrečkova 7040
760 01, Zlín
Tel: 573 032 326
E-mail: info@muzeum-zlin.cz
Web: www.muzeum-zlin.cz

Veranstaltung:

PŘÍBĚH ŽELEZA

14.2. - 21.6.2020

czeZlín - Muzeum jihovýchodní Moravy Výstava o historii výroby a zpracování železa od pravěku po současnost a o experimentálních tavbách

Jetzt stattgefundene