Supplement Exhibitions and Trade Fairs in Hospodářské noviny

Veranstalters detail

Galerie Věda a umění Akademie věd ČR

Národní 1009/3
110 00, Praha 1
Tel: 734 261 737
E-mail: lorencovar@ssc.cas.cz
Web: www.avcr.cz/cs/pro-verejnost/vystavy/vystavy-v-budove-av-cr

Veranstaltung:

Proběhlé akce

WASSER

7.2. - 22.3.2020

czePraha - Galerie Věda a umění AV ČR Smyslem výstavy je, aby příchozí přiměla k zamyšlení, jak se naše společnost k vodě chová, zda s ní neplýtvá, jak moc ji znečišťuje, ale i nad tím, co pro ochranu vodních zdrojů může udělat každý z nás. Návštěvníci se seznámí s přirozeným koloběhem vody v přírodě a s rolí člověka, kterou v něm zaujímá. Dozví se, jakým způsobem si člověk vodu z přírody bere, jak ji používá a v jakém stavu ji do přírody vrací. Zjistí rozdíl mezi úpravou pitné vody a čištěním odpadních vod a dozví se mnoho zajímavého o znečištění vodních zdrojů a hospodaření s vodou. Seznámí se i s informacemi o působení vody v krajině, mj. kolik vody je schopna zadržet půda, jak voda z krajiny odtéká, kolik se jí vypaří, ale také jak se měří srážky. Dva prostorové modely názorně přiblíží koloběh vody v přírodě, ale i cestu vody při využívání člověkem. V počítačovém koutku si návštěvníci budou moci sestavit vlastní srážko-odtokový model, který převádí atmosférické srážky (dešťové i sněhové) na odtok povodí. Zájemci si definují vlastní model a pokusí se přiblížit reálnému stavu. Součástí výstavy bude reálná automatizovaná terénní meteorologická stanice, různé měřicí přístroje a čidla používané při hydrometeorologických předpovědích (např. vlhkoměry, tenzometry, anemometry, srážkoměry aj.) a exponáty znázorňující různé typy znečištění zdrojů pitné vody, a to přírodního i antropogenního původu.

NOVEMBER 1989: AUF DEM WEG ZUR DEMOKRATIE

11.11. - 14.12.2019

czePraha - Galerie Věda a umění AV ČR 

DIVINE WISDOM - DIVINE NATURE

14.5. - 29.6.2019

czePraha - Galerie Věda a umění AV ČR, Národní 1009/3 Rosekrucian

NATURE - FUTURE

8.2. - 12.4.2019

czePraha - Galerie Věda a umění Akademie věd ČR Pflanzen der Zukunft